Đakovo,   17. lipnja 2021.g
Izborna Godišnja skupština
đakovačkog Ogranka Njemačke zajednice
 

Održana Izborna Godišnja skupština đakovačkog Ogranka Njemačke zajednice kojoj su prisustvovali pozvani gosti iz đakovačkog Ogranka Matice Hrvatske, gosp. Vlado Filić te članovi Izvršnog odbora Njemačke zajednice, gosp. Darko Apel i Matija Greif, kao i članovi Đakovačkog Ogranka
Nakon pozdravne riječi prisutnima, dosadašnjeg predsjednika đakovačkog Ogranka, gosp. Vilija Haasa, i pročitanog prijedloga Dnevnog reda Skupštine, koji je jednoglasno usvojen, gosp. Miljenko Faler, tajnik, pročitao je kronologiju događanja od 01.01.2019.-te do 17. lipnja o.g. Pročitano izvješće je jednoglasno prihvaćeno.
Potom je dana razrješnica dosadašnjem rukovodstvu, i dan je prijedlog za izbor novog rukovodstva koje će voditi Ogranak slijedeće 4 godine.

 
Nakon nekoliko prijedloga i obrazlaganja, izabrano je novo – staro rukovodstvo:
Predsjednik Vilim Haas
Dopredsjednik Željko Vurm
Dopredsjednik Ronald Tilman
I tajnik Mario Švarcmajer
II tajnik Miljenko Faler
   
kao i 7 članova IO-a Ogranka: Slavko Platz
  Ivan Haas
  Tanja Schleis
  Lidija Krbavac
  Đurđa Gruber
  Vlado Orešković
  Mladen Ratinčević
   

Slijedeći točke DR-a Skupštine, novi-stari predsjednik Vili Haas govorio je o planu rada Ogranka za slijedeće razdoblje. Osim one naše glavne ideje i zamisli u radu Ogranka a koja je rad  na njegovanju i očuvanju Nijemstva i njemačko-austrijske kulturne baštine, tu su još neke, nama bitne aktivnosti, kao, redovno održavanje kviza 'DEUTSCHLAND', i biti prisutni u svim događanjima u Krndiji, kao i skrb i održavanje švapske baštine.
Novi predsjednik je još naglasio da se slijedeće godine navršava 20 godina od osnutka našega Ogranka, te da je potrebno i nužno taj jubilej primjereno i nadasve dostojanstveno obilježiti.
Naši večerašnji gosti, gosp Darko Apel, Matija Greif i Vlado Filić u svojoj pozdravnoj riječi, pohvalno su se izrazili o svim aktivnostima Ogranka, te su rekli između ostaloga da će pružiti svu svoju bezrezervnu pomoć vezanu za naš rad.
Poseban ton u ovom svečanom okruženju dao je naš dugogodišnji, i gotovo najstariji član, svećenik, ili kako ga mi od milja zovemo – profesor Slavko Platz. Upoznao nas je da na Petrovo – 29.06.21. g. obilježava 60 godina misništva, što je 'dijamantni jubilej, a zamisao mu je da početkom jeseni održimo misu na njemačkom jeziku. Svi smo mu čestitali na jubileju, a prijedlog za planiranu misu smo objeručke prihvatili!
Po završetku službenog dijela Skupštine, nastavljeno je druženje u opuštenijem tonu.

 

 

predsjednik đakovačkog
Ogranka DG-a
Vili Haas
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dopredsjednik đakovačkog
Ogranka DG-a
Željko Vurm